Van Gerrevink – [Recycling]

Van Gerrevink b.v. uit Apeldoorn is een bedrijf dat zich reeds meer dan 100 jaar heeft gespecialiseerd in de recycling van diverse materiaalsoorten. In 1996 is Van Gerrevink b.v. (www.van-gerrevink.nl) gestart met het implementeren van een kwaliteitszorgsysteem. Dit heeft in 1998 geleid tot certificering volgens ISO 9002.

Als snel ontstond de behoefte om de organisatiebeschrijving, procedures, instructies niet in papieren vorm, maar in digitale vorm beschikbaar te hebben. Hiervoor is in 1999 een ‘zelfbouw’ intranet-versie van de papieren handboeken gebouwd. Dit systeem is in 2001 vervangen door het MMS van Inception.

Ook in een betrekkelijk kleine organisatie van 30 personen is een centraal en (vooral) digitaal kwaliteitszorgsysteem erg zinvol gebleken, omdat het van groot belang is dat processen en beleid helder op elkaar zijn afgestemd.

Mede door dit systeem heeft Van Gerrevink b.v. zich betrekkelijk eenvoudig weten te certificeren volgens de ISO 9001 norm, ISO 14001 norm en de branchenormen CA+ (archiefvernietiging), OPK (papierbranche) en MRF (ijzerbranche).

Externe auditors roemen telkens weer de professionaliteit die een dergelijk systeem uitstraalt.
Zeker nu wij bezig zijn om ook het Managementdashboard te implementeren, verwachten we nog efficiënter gebruik van het Managementsysteem te maken. Mede natuurlijk omdat resultaten en doelstellingen mensen vaak wat meer aanspreekt dan procedures en beleid!

Inception

Inception