Toepassingen

Software afgestemd op de wensen van uw organisatie

Branches en normen

De software van Inception wordt in vele branches toegepast. En wordt voor het (aantoonbaar) voldoen aan vele normen en standaarden ingezet. De software is zo gemaakt dat deze eenvoudig aangepast kan worden aan de behoeften van de organisatie en haar wensen en eisen. In de software zit inmiddels een 20 jaar ervaring verwerkt op het gebied van managementsystemen. Profiteer daarvan zodat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Zo is de software van Inception o.a. in de volgende branches in gebruik:

 • Industrie
 • Zorg
 • Medisch
 • Transport en logistiek
 • Food & feed
 • Recycling
 • Overheid
 • Procesindustrie
 • Zakelijke dienstverlening

Kijk hier voor enkele klantverhalen.

…en kan de software ondersteunen bij o.a. de volgende normen/ thema’s:

 • kwaliteit (ISO 9001, HKZ, INK-managementmodel, ISO 17025, ISO 13485)
 • milieu (ISO 14001)
 • arbo (ISO 45001, Arbowet)
 • (voedsel)veiligheid (VCA*/**, GMP, HACCP, BRC/IOP, ISO 22000)
 • risicomanagement (ISO 31000)
 • informatiebeveiliging (ISO 27000, NEN 7150)
 • alsmede branchespecifieke normen

Klik hier voor meer informatie over ISO-certificeringen.

Implementatie

Iedere implementatie is er op gericht om het basissysteem zo in te richten (structuur) en te ontwerpen (look-and-feel), dat het systeem exact past bij uw organisatie. Daarbij putten wij uit een ruime ervaring en uit vele voorbeelden van bestaande klanten. Essentieel voor de acceptatie van het systeem in de organisatie is dat het systeem aanvoelt als “van en voor ons”!

Het op maat maken van de software is sterk afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft met het systeem. Daarover gaan we dan ook in gesprek bij de start van het project. We trachten samen een beeld te vormen hoe het systeem functioneert binnen uw organisatie over 6-12 maanden na de implementatie waarbij we de verschillende groepen gebruikers allemaal in acht nemen.

Afbeelding van een beeldscherm

Voorbeeld layout opties