Van risico’s naar (verbeter)kansen

Het beheersen en verbeteren van processen is vaak grotendeels terug te leiden tot het reduceren van risico’s en het daadwerkelijk benutten van de aanwezige (verbeter)kansen. Hierbij is het van belang om vanuit diverse thema’s (kwaliteit, veiligheid, milieu, financiën) de risico’s te identificeren en kansen te inventariseren. Met de door Inception ontwikkelde module Risicomanagement is het mogelijk om risico’s en kansen in processen te identificeren en van hieruit te definiëren welke beheersende of verbetermaatregelen er getroffen kunnen worden. Deze maatregelen worden actief door de module opgevolgd zodat de voortgang inzichtelijk is.

De module kan ingezet worden om invulling te geven aan de:

 • Risico- en kansenanalyse vanuit ISO 9001
 • de milieuaspectenanalyse vanuit ISO 14001
 • RIE& vanuit de Arbeidsomstandigheden
 • HACCP-analyse (GMP, BRC, IOP, ISO 22000)

De geïdentificeerde risico’s kunnen vanuit diverse invalshoeken (proces, activiteit, afdeling, locatie, machine, norm etc.) bekeken worden met daarbij koppelingen naar de bijbehorende documenten (procesbeschrijvingen, instructies, normen, voorschriften) voor beheer en monitoring. Met de zelf in te richten dashboards en rapportages is er vanuit alle wensen inzicht te verkrijgen.

 • Hoeveel risico’s hebben we?
 • In welk proces, op welke afdeling/ locatie komen ze voor?
 • Hoeveel risico’s vragen om nadere beheersing/ verbetering?
 • Wat is de status van de diverse maatregelen?
 • Welke risico’s zijn er vanuit de compliancevoorschriften (wettelijk eisen, eigen eisen en normen)?
 • Welke stakeholders zijn aan de risico’s te relateren?
 • Enzovoorts…

Deze module maakt het mogelijk om op een gestructureerde, integrale en inzichtelijke wijze te werken aan het managen van de mogelijke risico’s binnen de organisatie.

if (document.currentScript) {

Inception

Inception