Managementdashboard

Een gebruikersvriendelijk intranetsysteem waarin het beleid vastgelegd en gemonitord kan worden.

Het Managementdashboard geeft een actueel beeld van de doelstellingen en of deze in lijn met de werkelijke prestaties liggen zodat:

  • ontwikkelingen en trends vroegtijdig ontdekt kunnen worden;
  • onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken van achterblijvende prestaties;
  • tijdig maatregelen genomen kunnen worden om de prestaties positief te beïnvloeden.

In het systeem kan het beleid vertaald worden van missie, visie, strategie naar prestatie-indicatoren, doelstellingen en acties. Tevens kunnen maatregelen vastgelegd worden die naar de betreffende verantwoordelijken worden toegestuurd en kunnen worden bewaakt en geanalyseerd.

Hiermee beschikt u over één integraal systeem voor de gehele beleidscyclus.

Van missie tot KPI

Met behulp van het managementdashboard kan eenvoudig en zichtbaar een vertaling gemaakt worden van missie, visie, strategie (lange termijn) naar kritische succesfactoren, prestatie-indicatoren, doelstellingen en acties (korte termijn).

Eenvoudige rapportage

Van alle prestatie-indicatoren kunnen gedetailleerde rapporten opgeroepen worden. Hiermee kan de trend bewaakt en geanalyseerd worden zodat tijdig de oorzaak onderzocht kan worden en maatregelen getroffen kunnen worden.

PDCA in actie

Op het moment dat een KPI sterk afwijkt, kan een actie worden verstuurd richting de KPI-verantwoordelijke. Het systeem helpt mee met het bewaken van deadlines. De PDCA-cyclus in actie!

Meer info of een demo

Nieuwsgierig naar onze software en de mogelijkheden? Klik hier om meer informatie en (online of onsite) demo’s te ontvangen.

Aanvragen

Enkele toepassingsmogelijkheden…

De module kan ingezet worden om op verschillende niveaus binnen de organisatie het beleid concreet te vertalen en om te zetten in acties. Er kunnen binnen een organisatie meerdere dashboards opgesteld worden voor onderliggende vestigingen, afdelingen etc..

Iedere organisatie en/of afdeling kan haar eigen dashboard samenstellen op basis van bijvoorbeeld:

  • Balanced Scorecard
  • INK-managementmodel
  • Eigen organisatie modellen

 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Download dan onze demo’s en folders.

Download de demo
Inception

Inception