Klachten en meldingen

Een compleet systeem voor het registreren en managen van (incident- en verbeter)meldingen

Een compleet systeem voor het registreren en managen van (incident- en verbeter) meldingen

In dit systeem kunnen verschillende typen meldingen gemanaged worden zoals:

 • incidenten (arbo, milieu, hygiëne, VIM/MIC, MIM)
 • klachten (van klanten, over leveranciers)
 • complimenten
 • (proces)afwijkingen
 • verbetervoorstellen
 • risicomanagement (klik hier voor meer info)
 • etcetera

Door gebruik te maken van eenvoudige registratieschermen via webformulieren, de speciale KEM APP en zelfs de website alsmede slimme koppelingen met andere systemen zoals ERP, CRM, HRM en ECD, wordt het registreren van meldingen laagdrempelig -> dé voorwaarde voor succes!

In het systeem wordt de verbetercyclus (PDCA) gevolgd van registratie, onderzoek (oorzaak), maatregelen tot controle/ verificatie (doeltreffendheid) en analyse.

De voortgang van de vastgestelde acties kunnen tevens bewaakt worden door het werken met deadlines. Gebruikers ontvangen automatisch herinneringen.

Verbeteringen snel doorvoeren

Veel fouten en verbeterkansen worden niet geregistreerd of blijven te lang liggen. Verhoog de eenvoud voor het registreren en de snelheid van afhandelen.

Klanten en medewerkers tevreden houden

Door klachten en andere meldingen snel en doeltreffend af te handelen, houdt u uw klanten trouw en medewerkers gemotiveerd.

Leren en voorkomen

Fouten maken is essentieel voor het lerend vermogen van een organisatie. Zonder fouten, minder vernieuwing. Goed inzicht in welke fouten er gemaakt worden en voorkomen dat deze zich blijven herhalen is dan essentieel.

Meer info of een demo

Nieuwsgierig naar onze software en de mogelijkheden? Klik hier om meer informatie en (online of onsite) demo’s te ontvangen.

Aanvragen

Flexibel en per organisatie in te richten…

Registratie via de KEM App

Doordat de inrichting van de module flexibel is en dus per organisatie in te richten valt, kan de module ingezet worden voor verschillende doeleinden zoals onder andere:

 • Klachten van klanten
 •  
 • In- en externe audits
 • Verbetervoorstellen
 • Incidenten (VIM, FONA, MIP/ MIC e.d.)
 • Arbomeldingen (ongevallen, bijna-ongevallen e.d.)
 • Milieumeldingen
 •  
 • Leveranciersklachten
 • Helpdeskvragen
 • Klantencontacten/ Customer Service

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Download dan onze demo’s en folders.

Download de demo
Inception

Inception