Icon klachten en meldingen

Klachten en meldingen

Een compleet systeem voor het registreren en managen van (incident- en verbeter)meldingen

Verbetermanagement

Een compleet systeem voor het registreren en managen van (incident- en verbeter) meldingen

In dit systeem kunnen verschillende typen meldingen gemanaged worden zoals:

 • incidenten (arbo, milieu, hygiëne, VIM/ MIC, MIM)
 • klachten (van klanten, over leveranciers)
 • complimenten
 • (proces)afwijkingen
 • verbetervoorstellen
 • risicomanagement (klik hier voor meer info)
 • etcetera

 

Voorbeeld Klachten en Meldingen dashboard incidenten
Klachten en meldingen app

Door gebruik te maken van eenvoudige registratieschermen via webformulieren, de speciale KEM APP en zelfs de website alsmede slimme koppelingen met systemen zoals ERP, CRM, HRM en ECD, wordt het registreren van meldingen laagdrempelig -> dé voorwaarde voor succes!

In het systeem wordt de verbetercyclus (PDCA) gevolgd van registratie, onderzoek (oorzaak), maatregelen tot controle/ verificatie (doeltreffendheid) en analyse.

De voortgang van de vastgestelde acties kunnen tevens bewaakt worden door het werken met deadlines en workflows. Gebruikers ontvangen automatisch acties en herinneringen.

Daarnaast kunnen trends en KPI’s gevolgd worden door uitgebreide opties om overzichten en dashboards te maken.

Klachten en meldingen app

Flexibel en per organisatie in te richten…

Klachten en meldingen appDoordat de inrichting van de module flexibel is en dus per organisatie in te richten valt, kan de module ingezet worden voor verschillende doeleinden zoals onder andere:

 • Klachten van klanten
 • In- en externe audits
 • Verbetervoorstellen
 • Incidenten (VIM, FONA, MIP/ MIC e.d.)
 • Arbomeldingen (ongevallen, bijna-ongevallen e.d.)
 • Milieumeldingen
 • Leveranciersklachten
 • Helpdeskvragen
 • Klantencontacten/ Customer Service