Audits

Een gebruikersvriendelijk intranetsysteem waarin het gehele auditproces eenvoudig gemanaged kan worden

In het systeem kunnen audits worden gepland, voorbereid, gerapporteerd, onderzocht (oorzaak), afgehandeld (maatregelen), gecontroleerd (doeltreffendheid) en geanalyseerd. De voortgang van de vastgestelde acties kan worden bewaakt worden door het werken met deadlines.

Hiermee beschikt u over één integraal systeem voor het gehele auditproces dat volledig aansluit bij de eisen uit de normen: ISO 9001, ISO 14001, Ohsas 18001, HKZ etc.

Volledige audit planning

Elke audit die in de organisatie gedaan moet worden, zowel intern als extern, kan worden vastgelegd en worden gevolgd door betrokkenen.

Effectieve opvolging

Door auditbevindingen snel en doeltreffend af te handelen, houdt u de interne kwaliteit hoog en medewerkers gemotiveerd mee te werken aan de audits.

Leren en voorkomen

Tijdens een audit komen essentiële verbeterpunten naar boven. Goed inzicht in welke dit zijn en wat er mee gedaan wordt. voorkomt dat deze zich blijven herhalen.

Meer info of een demo

Nieuwsgierig naar onze software en de mogelijkheden? Klik hier om meer informatie en (online of onsite) demo’s te ontvangen.

Aanvragen

Enkele toepassingsmogelijkheden…

 

Interne audits

  • Verbeteraudits
  • Productaudits
  • Procesaudits
  • Thema-audits (kwaliteit, milieu, arbo etc.)

Externe audits

  • Klanten audits/ controles
  • Leveranciersaudits
  • Certificerende audits

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Download dan onze demo’s en folders.

Download de demo
Inception

Inception