Management software

Gebruiksvriendelijke webbased software

ManageMent Systeem

Een systeem voor het vastleggen, beheren en communiceren van uw beleid, de organisatiestructuur, de processen – instructies – protocollen – formulieren etc.

Meer informatie

Klachten en meldingen

Verbetermanagement: registreren, onderzoeken, afhandelen, controleren en bewaken van diverse soorten meldingen (klacht, incident, risico, verbetervoorstel etc.). Uitgebreide analyses, rapportages en KPI’s maken om te leren van fouten en verbeterkansen. Werkt ook met een speciale App en koppelingen met websites.

Meer informatie

Risicomanagement

Het beheersen en verbeteren van processen is vaak grotendeels terug te leiden tot het reduceren van risico’s en het daadwerkelijk benutten van de aanwezige (verbeter)kansen.

Meer informatie

Managementdashboard

Vastleggen en monitoren van missie, visie en concrete prestatie-indicatoren, doelstellingen en verbetermaatregelen.

Meer informatie

Audit software

Het plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en afhandelen van audits (in- en extern) is met het Interne Audits pakket eenvoudig en eenduidig. Met de rapportage tool is uitgebreide bewaking en analyse mogelijk.

Meer informatie

Inception

Inception