Software voor documentbeheer en verbetermanagement

Waarom moeilijk als het ook makkelijk?

Wij ontwikkelen en implementeren software voor document- en procesmanagement en verbetermanagement waarmee u op een gebruikersvriendelijke en effectieve wijze uw managementsystemen voor kwaliteit, milieu, arbo, veiligheid, hygiëne etc. kunt beheren. Daartoe leveren wij een aantal modules die gericht zijn op het BEHEER van uw systeem en op het managen van VERBETERKANSEN en afwijkingen (klachten, incidenten, audits etc.) in uw organisatie. Deze modules zijn individueel of integraal te gebruiken. Lees hieronder meer over deze verschillende modules of klik hier om ervaringen van onze klanten te lezen.

Een systeem voor het vastleggen, beheren en communiceren van uw beleid, de organisatiestructuur, de processen – instructies – protocollen – formulieren etc.

Icon managementsysteem
Icon klachten en meldingen

Verbetermanagement: registreren, onderzoeken, afhandelen, controleren en bewaken van diverse soorten meldingen (klacht, incident, risico, verbetervoorstel etc.). Uitgebreide analyses, rapportages en KPI’s maken om te leren van fouten en verbeterkansen. Werkt ook met een speciale App en koppelingen met websites.

Het beheersen en verbeteren van processen is vaak grotendeels terug te leiden tot het reduceren van risico’s en het daadwerkelijk benutten van de aanwezige (verbeter)kansen. De speciale module hiervoor biedt een kans om risicomanagement modern en (inter)actief in te richten.

Icon risicomanagement
Icon interne audits

Het plannen, voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en afhandelen van audits (in- en extern) is met het audits systeem eenvoudig en eenduidig. Met de rapportage tool is uitgebreide bewaking en analyse mogelijk.

Vastleggen en monitoren van missie, visie en concrete prestatie-indicatoren, doelstellingen en verbetermaatregelen.