Inception

Control your vision

People don’t buy what you do; they buy WHY you do it!

Simon Sinek – start with why

Er zijn meerdere leveranciers die software leveren maar er is niemand die het doet zoals wij het doen. Onze visie op software en het juiste gebruik daarvan heeft zich naar de software zelf ook vertaald in de werkwijze c.q. stijl van samenwerking die wij hanteren.

WAAROM: onze drijfveer

Onze drijfveer is dat wij organisaties willen HELPEN om met behulp van technologie/ software het werk SLIMMER, BETER en LEUKER te kunnen uitvoeren. ICT biedt zoveel kansen hiertoe dat het jammer is als u die kansen laat liggen. Waarom moeilijk als het makkelijk kan!

HOE: technische en bedrijfskundige kennis

Wij zijn in 2000 gestart door de combinatie te maken van ruime technische én bedrijfskundige kennis en ervaring. Deze combinatie zorgt er voor dat er applicaties worden ontwikkeld waarbij de eindgebruiker steeds voor ogen gehouden wordt en de techniek hierop wordt afgestemd.

Onze aanpak is, en we kunnen en willen ook niet anders, is zeer klantgericht werken. Wij nemen iedere klant even serieus en handelen daarbij zo snel mogelijk. De houding en werkwijze van onze organisatie is hierop volledig afgestemd. Wij geloven in het leveren van daadwerkelijke toegevoegde waarde aan organisaties en niet in het ´snelle gewin´ of ´onbruikbare technische hoogstandjes´.

WAT: webbased applicaties

Wij ontwikkelen webapplicaties voor alle typen organisaties ter ondersteuning van het managen (beheersen) van deze organisaties en het streven naar continue verbetering door deze organisaties. Oftewel Inception ontwikkelt management software om uw doelstellingen te kunnen realiseren:

Control your vision

Inception

Inception