Inhoudelijke ondersteuning

Inhoudelijk staan wij u met raad en daad bij, puttend uit ruime ervaring

Wij stellen de eindgebruikers voorop!

Teveel software wordt ontwikkeld en ingericht voor voornamelijk de beheerders (functioneel en/ of technisch) van deze software. Hierdoor worden de échte gebruikers van de software, de ‘interne klanten’, uit het oog verloren. Als een managementsysteem levendig en effectief wil zijn moeten de eindgebruikers voorop staan. Dat zijn tenslotte de mensen die u en wij willen ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Implementatie-advies

Door ruime ervaring met implementaties van onze software hebben wij een goed beeld van welke routes succesvol kunnen zijn. Deze routes zijn per organisatie verschillend. Wij kijken daarom vantevoren samen met u naar de cultuur, fase van ontwikkeling, omvang, complexiteit etc. van uw organisatie. Het is belangrijk om voor de start van het project goed na te denken over de keuzes met betrekking tot de inrichting, structuur, autorisaties en gewenst gebruik van de software.

De gemaakte keuzes liggen uiteraard niet beton gegoten en kunnen altijd aangepast worden. Soms is voortschrijdend inzicht een reden om keuzes bij te stellen.

Hoewel wij het projectmanagement in principe bij u zelf neerleggen, kunnen wij desgewenst een actieve rol spelen in de (bewaking van de) uitvoering van de implementatie.

Begeleiding

Voor het doeltreffend inrichten van de systemen kunnen wij putten uit vele mogelijkheden die we bij onze klanten hebben toegepast in diverse branches. Hierdoor kunnen we een helder en passend advies geven. U heeft op deze manier toegang tot de ervaringen van eerdere implementaties. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het invoeren/ importeren van de gewenste documenten, processchema’s en andere informatie.

Organisatie-advies

Daar waar er inhoudelijke begeleiding gewenst is op het gebied van kwaliteits-, milieu- en arbomanagement of managementsystemen in het algemeen, kunnen wij een verbindende rol spelen tussen de organisatie en professionals. In verschillende branches werken wij samen met advies- en trainingsbureaus.

Inception

Inception