Ondersteuning

Training & begeleiding door professionals

Software….. en de bijbehorende diensten

Software is een hulpmiddel om een doel mee te bereiken, niet meer en niet minder. Daarom moet software ook altijd geschikt zijn dit specifieke doel. Het is dus belangrijk dat de klant en wij goed weten welke doelen er bereikt dienen te worden. Zó kunnen we er samen voor zorgen dat de software wordt ingericht en ingevoerd zodat alle beoogde gebruikers in de organisatie er goed mee kunnen werken.

Omdat wij over ruime technische en bedrijfskundige kennis en ervaring beschikken, is het mogelijk om vanuit beide disciplines ondersteuning te bieden.

Daar waar de kennis en capaciteiten niet bij ons voorhanden zijn, werken wij samen met andere professionals in diverse branches. Wij staan altijd open voor deze samenwerkingen zolang het de relatie met de klanten en huidige samenwerkingspartners positief zal beïnvloeden.

 

Inhoudelijke ondersteuning

Door bij de implementatie van de software de juiste inhoudelijke begeleiding te bieden en ervaringen te delen, wordt de kans op slagen aanzienlijk vergroot. Hierbij stemmen wij altijd met u af op welk vlak u behoefte heeft en maken we een aanpak op maat.

Inhoudelijke ondersteuning

Technische ondersteuning

Ook op het technische vlak kunnen wij u nader ondersteunen. Denk hierbij aan hosting van het systeem, uitgebreide configuratie op maat, installatie en/of server-migratie, database koppelingen, etc.

Technische ondersteuning

Inception

Inception