Seacon Logistics – [Logistiek]

Seacon Kwaliteitsmanagement systeem

Seacon is een grote speler in de logistieke sector met vestigingen in diverse landen over de hele wereld.

Len Gielen: sinds de introductie van de systemen van Inception is bij ons het structureel aanpakken en verbeteren van de processen en organisatie echt begonnen.

Door het duidelijk en eenduidig vastleggen van de werkwijzen in de vorm van procesbeschrijvingen, instructies, reglementen etc. ontstaat zowel helderheid over de huidige gang van zaken alsmede ook een beeld van wat er nog te verbeteren valt.

Door de afspraken in het MMS vast te leggen en vervolgens voor de eindgebruikers eenvoudig (MMS = intranet) te presenteren, zijn deze afspraken bekend binnen de totale organisatie. En dat is pure winst!

Sinds het 2e kwartaal van 2010 hebben ze het systeem, naast de aanvullende module voor Klachten en Meldingen, verder uitgebreid met de nieuwe module Interne audits. De audits worden nu allemaal gepland, voorbereid, uitgevoerd, gerapporteerd, bewaakt en geanalyseerd in 1 systeem.

Inception

Inception