Groene Hart Ziekenhuis – [Zorg]

Groene Hart ziekenhuis“De ondersteuning bij verfijning en implementatie
is super goed verlopen

– Danièle Plessius
Manager kwaliteit en veiligheid

 

Introductie

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden Holland. Het biedt goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg op vier locaties: Locatie Gouda, Locatie Zuidplas, Locatie Schoonhoven en locatie Bodegraven. Het GHZ beschikt over zo’n 400 bedden. Er werken ruim 165 medisch specialisten, ruim 2.300 medewerkers en 130 vrijwilligers. Een en ander georganiseerd in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE).

Het GHZ is een zelfstandig ziekenhuis, maar voor de beste zorg werken we wel samen met andere zorgaanbieders in en buiten de regio. Bijvoorbeeld met de huisartsen in onze regio, thuiszorg- en verpleegorganisaties en andere ziekenhuizen. Daarnaast bundelen wij kennis en kunde over bepaalde aandoeningen en behandelingen in samenwerkingsverbanden zoals Samen+.

Kwaliteit in de zorg is van levensbelang. Om dit goed te organiseren werkt het Groene Hart Ziekenhuis met een uniek systeem voor kwaliteitsmanagement. In 2012 behaalde het GHZ als eerste ziekenhuis in Nederland de combinatie van het kwaliteitskeurmerk ISO 9001 en het veiligheidskeurmerk NTA 8009.Inmiddels beschikt het GHZ ook over ISO 15224.

Producten gebruikt door Groene Hart ziekenhuis

Klachten en Meldingen

Interne Audits

 

> Bezoek de website van Groene Hart ziekenhuis

Inzicht in het volledige proces

Het GHZ werkt sinds 2007 met het systeem Interne Audits en vanaf 2011 ook met Klachten en Meldingen van Inception. Dit laatste systeem is met diverse typen meldingen ingericht. Het GHZ zocht naar een systeem waarbij audits en meldingen zowel centraal als decentraal kon worden gemonitord en gebruikt. Met Interne Audits en Klachten en Meldingen van Inception is dat mogelijk. Het volledige auditproces van planning, uitvoering, verbetermaatregelen en monitoring van de verbeteringen is inzichtelijk. Voor meldingen geldt dat de melding, classificatie, onderzoek, maatregelen en voortgang inzichtelijk is. Het is flexibel in te richten, waarbij specifieke elementen van meldingen ontwikkeld kunnen worden.

Interne Audits en Klachten en Meldingen van Inception waren snel te implementeren, de ondersteuning bij verfijning en implementatie is super goed verlopen.
Centraal wordt toezicht gehouden op beide onderdelen en de decentraal heeft de RVE zicht op eigen audits en meldingen.
Op elk moment van de dag is inzage in het volledige systeem mogelijk. Bij externe toetsing, IGZ bezoek wordt dit regelmatig gebruikt. Het systeem is volledig, heeft weinig tot geen hik ups.

Het proces is op basis van ISO 9001 / NTA9001 / ISO15224 beoordeeld als een goed en deugdelijk systeem voor Kwaliteit- en Veiligheidsmanagement.

Inception

Inception