De Zorggroep – [Zorg]

De Zorggroep kwaliteitshandboek protocollen app

De Zorggroep is actief in Noord- en Midden Limburg (www.dezorggroep.nl) en behoort tot een van grootste zorginstellingen in Nederland. Zij hebben gekozen voor het Managementsysteem (MMS) voor het beheer van procedures, protocollen, formulieren etc. in het kader van kwaliteitsmanagement volgens HKZ, ISO en INK-managementmodel.

Het systeem is voor de gehele organisatie opgezet en volledig geïmplementeerd binnen een tijdsbestek van ongeveer 9 maanden(!). Hierna volgde de verdere verfijning, afstemming en aandacht voor gebruik door alle medewerkers waardoor het gebruik voor alle medewerkers waar mogelijk nog verder vereenvoudigd werd.

Ook werd er voor het MMS een optie gerealiseerd om alle Vilans protocollen automatisch in te lezen in het MMS waardoor er voor medewerkers 1 platform werd gecreëerd voor alle procedures, protocollen, instructies, formulieren etc..

Na het MMS is ook de module Klachten en Meldingen (KEM) in gebruik genomen voor het registreren, afhandelen en analyseren van incidentmeldingen (MIM/ MIC).

Als laatste heeft de Zorggroep samen met Inception de MMS App ontwikkeld om voor alle medewerkers (met name de medewerkers op locatie) de documenten uit het MMS beschikbaar te maken via een Smartphone of Tablet. De meest kritische documenten (m.n. protocollen) zijn zelfs bij het offline zijn van de smartphone/ tablet beschikbaar voor de medewerkers waardoor er nooit meer een situatie mogelijk is dat de medewerkers niet over de meest actuele documenten kunnen beschikken.

Inception

Inception